Vekalet Bilgileri

İstanbul Barosu Avukatlarından;

Av. Ramazan AÇIKGÖZ
SSK No :340 219 992 8398
TC Kimlik No :236 954 484 38

Av. Filiz AÇIKGÖZ
Merter V.D. :006 015 9543
TC Kimlik No :236 114 512 38

Adres : Bahçelievler Mah. İzzettin Çalışlar Cad. No:43 Kat:3 Daire:7-8 Bahçelievler / İstanbul

Not : Genel vekaletname, ahzu kabz yetkili, davayı kabule redde, davadan feragate, temyizden feragate, icra ihalelerine girmeye, pey sürmeye, tevkil, teşrike yetkili, tek nüsha.