Faaliyet Alanlarımız

Özel ve kurumsal danışmanlık hizmetleri yanında, Ticaret Hukuku, İcra hukuku, İş Hukuku (işçi alacakları, kıdem ve ihbar tazminatı, hizmet tespit davaları), Medeni Hukuk davaları; Aile Hukuku (Boşanma, Nafaka, Velayet, Katkı Payı vs.), Mirasın paylaşımı ile ilgili davalar, Borçlar Hukuku, Gayrimenkul hukuku (tapu iptal tescil davaları, kamulaştırma davaları), kira ilişkisinden kaynaklı davalar, Kat Mülkiyeti Hukuku, Tazminat Hukuku (özelde trafik kazalarından kaynaklı tazminat ve ceza davaları) ve Kooperatif davalarıdır.